EL PRACTICUM

Un Practicum és aquella part de la formació que fa que ens enfrontem de manera gairebé real a aquella situació per la qual hem estat formats.

En el nostre cas, el practicum es repartirà en 10 sessions de 2 hores, de manera que puguin intervenir 8 comunicadors cada vegada.

UN CONGRÉS EN PETIT FORMAT

De la mateixa manera que la policia i els bombers fan xerrades a les escoles i instituts i parlen de temes interessants per als joves, nosaltres farem exactament el mateix amb els professionals de l’enginyeria i la salut.

Hauran de fer una comunicació en anglès de 12 minuts de la mateixa manera que ho farien en un congrés internacional.

Els assistents, igual que en els congressos internacionals, tindran traducció simultània.

 

CONTACTE INTERNACIONAL

Aquestes sessions es transmetran per Facebook Live i per YouTube en temps real i en sessions successives connectarem amb Escòcia, Dinamarca, Suïssa, Finlàndia, Suècia, Alemanya i Islàndia.