TWITTERS PER DONAR I PER VENDRE

Comptes de Twitter i grups de facebook

Hem creat tres comptes de Twitter, un d’ells en anglès i els altres dos en català amb l’objectiu de promocionar Felicitatis Comedia de totes les maneres possibles.

Anem a pams:

Twitter

1 @felicom

Aquí parlem de Felicitatis Comedia,  de la ràdio dels anys 40, d’aquella música francesa i americana i de las persones afectades amb síndrome de Down i altres patologies,  que seran els nostres usuaris i que rebran formació de teatre de mim i, eventualment, un contracte laboral.

2 @efepapallo

Aquí expliquem què és l’ efecte papallona,  és a dir,  la manera més antiga i més eficient d’arribar allà on volem amb petites accions aparentment sense importància, de la mateixa manera que ho fan les papallones amb el bateg de llurs ales. 

Grups de Facebook

De moment, només engegarem el corresponent al “Efecte papallona”.

Més endavant, posarem els altres tres en marxa.