EL NOSTRE EQUIP DE “LANGUAGE SPIN DOCTORS”

El nostre equip de Language Spin Doctorrs està format per quatre persones. Té com a missió assessorar i preparar l’orador perquè la seva comunicació sigui del tot perfecte i inoblidable. La seva comesa, seria la següent: -Suggerir la temàtica de la comunicació. -Fer la traducció escrita de la comunicació a l’anglès. -Fer la corresponent traducció simultània. -Presentar i animar el comunicador davant l’audiència. -Participar activament en la confecció del corresponent Powerpoint. -Preparar un dossier en anglès amb totes les intervencions dels comunicadors. Establir vincles permanents entre els nostres científics i el país convidat.