CONTRACTAN’s

Programa i calendari en comunicacions internacionals.

El programa consta. d’una revista electrònica mensual en anglès,de dos mòduls de formació, un practicum, un servei d’assessorament lingüístic, un servei de periodisme gràfic i un servei de contacte internacional entre els nostres comunicadors i els nostres amfitrions europeus. 

Els dos mòduls tenen una durada total de 24 sessions i cada practicum dura dos dies.

El primer mòdul es celebrarà a Barcelona ciutat i el aegon en una casa rural en rěgim de cap de setmana.

Grups.

Proposem un projecte per a un total de 100 persones en grups de 12.

Material

-Llibre

-Samarreta de promoció. 

-Una tablet

Calendari.

Aquest projecte tindrà lloc durant el 2020 i part del 2021, amb la següent distribució:

1.Primer mòdul. 

Hi haurà classes de matí o tarda  dilluns i dimarts. 

2.Segon mòdul.

Els dimecres i dijous,  a mesura que els assistents al primer mòdul vagin acabant. 

3.Practicums. 

Els dimecres i dijous,  sempre que hi hagi 10 persones preparades. 

El calendari s’anirà dibuixant mes a mes. 

Contractació mínima

 Som una associació sense ànim de lucre dedicada a la salut mental i necessitem una facturacó suficient per a cobrir despeses i començar a donar les primeres pases del projecte social. 

Preu

4.400 € + IVA