PAGAMENT O GRATUÏTAT

El nostre servei lingüístic contempla tres escenaris:

  1. Que una part d’un col.lectiu professional es matriculi individualment. En aquest cas, tenim un preu fix de 200 € per mòdul.
  2.  Que un col·lectiu professional s’interessi per al nostre servei. En aquest cas, pactarem una quota global molt baixa per als col·legiats.
  3. Que el servei estigui totalment patrocinat i per tant, els usuaris no hagin de pagar res.

SI US PLAU, TINGUEU  EN COMPTE QUE:

  1. En cas de pagament, cal utilitzar la nostra passarel·la bancària, que estarà llesta ben aviat.
  2. Tanmateix, si necessiteu fer un pagament i fins que la passarel·la bancària no estigui operativa, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us facilitarem el número del nostre compte bancari.
  3. En cas de gratuïtat, només cal omplir el formulari.
  4. Les vostres dades romanen totalment protegides.

 RECORDEU

Journalium no és una empresa i per tant, no pretén guanyar diners.

Només vol poder fer front a les despeses de funcionament de Felicitatis Comedia, el nostre projecte social.

Gràcies per al vostre suport. Esperem que trobeu el servei útil i engrescador.