PER A QUÈ SERVEIX J & BC?

screen1136x1136

Journalium és aquella part del servei lingüístic destinat a facilitar la comprensió  de textos científics, sigui quina sigui la seva complexitat.

També prepara al professional, mitjançant un programa pedagògic online  perquè en pugui escriure els textos de les seves comunicacions  en la seva llengua materna i presentar-les en un congrés internacional.

Bonum Comunicatio és aquella part del servei lingüístic que permet que l’usuari pugui dur a terme comunicacions professionals amb el suport d’un bon Power Point en l’àmbit d’un congrés internacional.